Nacionalna konferencija "Vikend za konstruktivizam"

Konferencija “Vikend za konstruktivizam” nastala je kao želja da čujemo zanimljiva predavanja i radionice, koje možda edukacijom nismo stigli da pokrijemo, ali i kao prilika da se svi okupimo i družimo. Konferencija je registrovana u Komori socijalne zaštite Beograd i njeno pohađanje donosi sertifikat i bodove za licencu.

III Vikend

Treći “Vikend za konstruktivizam” održao se od 22.03.2024. do 24.03.2024. u Hotelu Moskva u Beogradu.

Ovoga puta Vikend je konferencija sa međunarodnim učešćem i nosio je naziv “Rad sa decom, adolescentima i njihovim porodicama – susret konstruktivizma i sistemske psihoterapije”.
 
Strani predavači koje smo imali prilike da čujemo su:
 • Dr Arlene Vetere, predsednica Evropske asocijacije za porodičnu psihoterapiju i profesor kliničke psihologije na Univerzitetu u Oslu
 • Dr Rudi Dallos, konstruktivistički i sistemski psihoterapeut, profesor kliničke psihologije na Univerzitetu u Plimutu.
Od njih smo slušali o narativnoj atačment psihoterapiji i SAFE konceptu koji su razvili u radu sa decom i njihovim porodicama.
 
Domaći predavači su bili:
 • Dr. Radmila Vulić- Bojović, psiholog, trener i edukator u Asocijaciji sistemskih psihoterapeuta
 • Jelena Zulević, MA kliničke psihologije, konstruktivistička psihoterapija i EMDR
 • Dragan Vesić, psiholog, konstruktivistička psihoterapija (terapeut pod supervizijom)
 • Sanja Grbić, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, edukantkinja psihoterapije pod supervizijom – Geštalt Studio za edukaciju Beograd
 • Jelena Vukičević, psiholog EDU Centar, Beograd
Kao i edukatori i supervizori PLK Centra:
 • Ana Rajković
 • Vladimir Miletić
 • Milan Damjanac

Teme koje smo pokrili tokom konferencije bile su sledeće:

 • Sistemsko razumevanje i intervencije u komplikovanim razvodima – fokus na zaštiti dece i mladih
 • Rodni identitet kod adolescenata
 • Tretman problema u ponašanju kod dece i mladih
 • Transfer i kontratransfer u radu sa adolescentima (sa posebnim osvrtom na suicid)
 • Samopovređivanje kod adolescenata: preverbalni konstrukti, odigravanje i psihoterapijske intervencije
 • Konstruktivističke tehnike u radu sa decom – široki opseg primene
 • Unutrašnja borba Mene sa Mnom i sa Mojom Mamom: shvatanje višeglasja iz perspektive Modela agonističkog selfa radionica

II Vikend

Drugi “Vikend za konstruktivizam” odigrao se između 31. marta i 2. aprila 2023, u hotelu Norcev na Fruškoj gori. Ovaj put smo imali posebnu temu susreta: “Savetodavni i psihoterapijski rad sa traumom – konstruktivistička perspektiva”

Predavači tokom drugog konstruktivističkog vikenda su bili konstruktivistički terapeuti Milan Damjanac, Ana Rajković i Vukašin Čobeljić, kao i terapeutkinje pod supervizijom Jovana Krotić Čelikić i Maja Samardžić.

Milan Damjanac nas je uveo u vikend temom šta je to trauma, a zatim je govorio i o kulturološkim narativima o traumi, identitetu, autentičnosti i traumi. 

Predavač drugog dana, Ana Rajković, dala je konstruktivistički okvir za rad sa PTSD-om. Ana nam je pomogla da razumemo reakcije na traumu, približila perspektivu fragmentisanog selfa istraumiranih osoba, kompleksne traume, kao i rada sa preživelima seksualnog zlostavljanja.

Poslednjeg dana nas je kolega Vukašin Čobeljić još jednom inspirisao svojim izlaganjem. On je podelio svoja iskustva iz prakse savetodavnog i terapijskog rada sa decom obolelom od malignih bolesti.

Konferenciju su zatvorile naše edukantkinje i terapeutkinje pod supervizijom Jovana Krotić Čelikić i Maja Samardžić sa temom rada sa žrtvama trgovine ljudima.

I Vikend

Prvi “Vikend za konstruktivizam” održan je od 19. do 21. avgusta 2022, u Vili Katalini, na Zlatiboru. Predavači na ovom susretu bili su Ana Rajković, Dejan Kojić i Vukašin Čobeljić.

Tokom tri dana koliko je konferencija trajala, početak smo obeležili oslikavanjem svog neverbalnog na Aninoj radionici “Maska koja otkriva”

Drugi dan konferenciju je vodio Dejan, forenzički psiholog i konstruktivistički terapeut, predavanjem “Konstruktivizam u forenzičkoj psihologiji”

Vikend je zatvorio Vukašin, specijalista zdravstvene psihologije i konstruktivistički terapeut, sa emotivnim izlaganjem na temu “Konstruktivizam u zdravstvenoj psihologiji i rad sa decom”.

Prijavite se kako biste dobijali obaveštenja

Scroll to Top