Media centar

Na ovoj stranici možete naći gostovanja naših edukatora, kao u TV emisija, tako i u podkastima. Takođe, postoji puno YouTube snimaka na različite teme koje su koncipirane kao predavanja. Naši edukatori gostuju na raznim tribinama i konferencijama, te postoje i neki snimci odatle. Media centar se redovno ažurira, te se može uvek vratiti i videti šta je novo. Ukoliko želite odmah vidite kada izbacimo neki novi video, najbolje da nas zapratite i na društvenim mrežama.

Gostovanja u podkastima

Podkast Being Human and Doing Psychotherapy – gost Milan Damjanac

Podkast Being Human and Doing Psychotherapy – gost Vladimir Miletić

Podkast Dva i po psihijatra – Ljubav i identitet – traženje savršenstva, gost Milan Damjanac

Podkast Art of Living – Mit o neurozi, gost Milan Damjanac

Tribine

Tribina u Domu Omladine: Konstruktivistička psihoteraija – Milan Damjanac

Tribina u Domu Omladine: Usamljen, sam – Milan Damjanac

Tribina: Usamljenost, gost Milan Damjanac

Tribina: O usamljenosti, društvu i odgovornosti, gost Milan Damjanac

Tribina o depresiji, 1. deo, gosti: Milan Damjanac i Milutin Kostić

Tribina o depresiji, 2. deo, gosti: Milan Damjanac i Milutin Kostić

Tribina o depresiji, 3. deo, gosti: Milan Damjanac i Milutin Kostić

Tribina o depresiji, 4. deo, gosti: Milan Damjanac i Milutin Kostić

TV gostovanja

TV Koreni: Humanost, gost Milan Damjanac

TV Koreni: Ljubaznost, gost Milan Damjanac

K1, Ako progovorim: Šta je alijenacija? Gost Milan Damjanac

Una TV – Psihologija praznika, gost Milan Damjanac

Konferencije - snimci

Psihoterapijski rad sa traumom – Ana Rajković

Psihoterapijski način rada sa traumom u konstruktivizmu – Ana Rajković

Definisanje traume u konstruktivizmu – Ana Rajković

Kako izgleda konstruisanje osobe koja je preživela traumu – Ana Rajković

Predavanja u formi videa

Filozofija i društvo – 1. deo – Milan Damjanac

Filozofija i društvo – 2. deo – Milan Damjanac

Filozofija i društvo – 3. deo – Milan Damjanac

Filozofija i društvo – 4. deo – Milan Damjanac

Samopouzdanje i problem sa tim pojmom – Milan Damjanac

Psihosomatika – Milan Damjanac

Usamljenost i samoća – Milan Damjanac

Identitet i egzistencijalni strahovi – Milan Damjanac

Stoicizam, 1. deo – Milan Damjanac

Stoicizam, 2. deo – Milan Damjanac

Stoicizam, 3. deo – Milan Damjanac

Stoicizam, 4. deo – Milan Damjanac

Control & Self-Compassion – Vladimir Miletić

Why Constructivism? #1 – Vladimir Miletić

Why Constructivism? #2 – Vladimir Miletić

Why Constructivism? #3 – Vladimir Miletić

Scroll to Top