PLK centar - asocijacija za konstruktivizam i integrativnu primenu

PLK Centar je predstavlja akronim od termina Psihologija Ličnih Konstrukata koju je osnovao Džordž Keli. Naš centar se, pored PLK-a, bavi i konstruktivizmom u širem smislu, kao i generalno edukacijom u oblasti psihoterapije i savetovanja i njenom integrativnom primenom.

PLK Centar je akreditovani član Saveza psihoterapeuta Srbije, kao i evropskog udruženja za konstruktivizam ECA – European Association for Constructivism and Integrative Approach

Članovi smo i Evropske asocijacije za savetovanje, te je program za savetovanje evropski akreditovan.

PLK Centar sarađuje sa tri preduzetničke agencije – PR agencija za edukaciju egzistencijalni konstrukt, PR agencija za edukaciju PLK konstrukt i PR agencija za edukaciju rekons edu.

Vizija (dugoročan plan, šta i zašto)

Obučavanje terapeuta koji su osposobljeni za izgradnju autentičnih i podržavajućih terapijskih odnosa zasnovanih na poverenju i saosećanju. Naš centar, takođe, stavlja poseban naglasak na unapređenje kapaciteta edukanata za samorefleksiju. Verujemo da je svesnost o vlastitim konstruktima ključna za terapeute kako bi na adekvatan način svoje profesionalne veštine usmeravali ka tome da u sagledavanju svojih klijenata koriste jezik kojim se oni služe, bez toga da nameću svoja značenja. 

Misija (kako, na koji način)

Unapređenje psihoterapijske zajednice kroz edukaciju nove generacije terapeuta sa ciljem da budu kvalifkovani da pružaju kvalitetnu i profesionalnu podršku klijentima, pridržavajući se stručne etike. Kroz naš psihoterapijski centar, želimo da stvorimo inspirativno i podsticajno okruženje u kom će edukanti razviti duboko razumevanje konstruktivističkog pristupa ličnom razvoju, kritičko razmišljanje, kapacitet za samorefleksiju, svesnost o važnosti transfera i konstratransfera i gde će steći veštine potrebne za uspešno vođenje terapijskog procesa. Verujemo da su poznavanje i spremnost za rekonstrukciju vlastitog psihičkog sistema nezaobilazni deo edukacije budućih psihoterapeuta.

Naši ciljevi:

  1. Formirati odgovorne pojedince koji savesno rade na problemu mentalnog zdravlja naše zajednice i društva.
  2. Omogućiti kvalitetnu i sveobuhvatnu edukaciju zasnovanu na teoriji i praksi psihologije ličnih konstrukata.
  3. Negovati veštine budućih psihoterapeuta koje će im pomoći u građenju međuljudskih odnosa zasnovanih na razumevanju, poverenju i saosećanju.
  4. Vežbati samorefleksivnost i osvešćivanje sopstvenih unutrašnjih procesa, koji su deo rada i rasta kao terapeuta.
  5. Upoznati edukante sa različitim konstruktivističkim tehnikama i pristupima u terapijskom radu.
  6. Isticati važnost etičkih i profesionalnih standarda u psihoterapiji i dosledno ih sprovoditi u praksi.

Kroz našu psihoterapijsku školu, želimo pružiti edukantima sve potrebne alate, znanja i veštine kako bi postali kvalifikovani, saosećajni i profesionalni terapeuti koji će doprineti unapređenju mentalnog zdravlja i dobrobiti naših klijenata i šire zajednice.

Naše osobine

  1. Uvažavamo kompleksnost ljudskog iskustva
  2. Posmatramo ličnost kao sistem sa uređenom hijararhijom vrednosti
  3. Negujemo integrativnost i sagledavanje sveta kroz različite perspektive
  4. Odgovorno i profesionalno pristupamo radu
Scroll to Top